bara destinatii
bara destinatii

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania este organizata si desfasurata de Travel & Insurance LGT SRL, cu sediul central in Str. Serbanescu Alexandru Cpt. Av., nr.2, bloc 6/A, sc. 1, ap.1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J40/13349/2016, avand Codul Unic de Inregistrare RO36621742, denumit in continuare Organizator.
1.2. Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, ai carui termeni si conditii sunt obligatorii pentru toti participantii.
1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand Regulamentul, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare in momentul comunicarii lor prealabile catre participant prin afisare pe pagina de Instagram  

2. DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania se desfasoara in perioada specificata pe pagina de Instagram

3. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

3.1. La aceasta campanie pot participa toate persoanele fizice cu varsta peste 18 ani rezidente in Romania.
3.2. Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului, ai societatilor din grupul Organizatorului, sotul/sotia si nici rudele de gradul I si II ale persoanelor mentionate anterior. In cazul in care, in cadrul tragerii la sorti se vor extrage aceste persoane, rezultatele vor fi declarate invalide.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude din campanie participantii care, prin comentariul lasat, incalca sau lezeaza bunele moravuri, practicile comerciale Let’s Go Travel si/sau imaginea Organizatorului.

4. MECANISMUL CAMPANIEI  

4.1. Fiecare persoana care, in perioada specificata pe pagina de Instagram, va da follow (a dat follow) si va scrie un comentariu la postarea de promovare a evenimentului de pe pagina de Instagram a Organizatorului, anuntandu-si intentia de participare, va fi inscris in tragerea la sorti pentru premiul indicat la Capitolul  5 al prezentului regulament.
Inscrierea in  campanie prin modalitatea prezenta anterior, reprezinta consimtamantul persoanei pentru prelucrarea de catre organizator a datelor sale cu caracter personal, in conditiile prevazute detaliat in cadrul art. 7.
Optional, se poate mentiona in cadrul comentariului si numele persoanei alaturi de care participantul doreste sa isi petreaca timpul in vacanta.
4.2. Fiecare participant se poate inregistra o singura data in campanie prin metoda mentionata mai sus, prin intermediul unui singur cont de Instagram. Este interzisa participarea unei persoane fizice la prezenta campanie prin utilizarea mai multor conturi diferite de Instagram. Un participant are dreptul sa castige un singur premiu.
4.3. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru cazul in care persoana nominalizata si/sau etichetata cu ocazia postarii comentariului aferent inscrierii in campanie reclama aceasta nominalizare/etichetare. Etichetarile se supun in totalitate termenilor si conditiilor de utilizare, precum si politicii de confidentialitate a retelei de socializare Instagram.
4.4. Premiul va fi acordat in urma unei trageri la sorti efectuate prin intermediul platformei simpliers.com sau random.org la data specificata pe pagina noastra de instagram. Vor fi trasi la sorti 1 castigator si 1 rezerva (in cazul in care castigatorul nu poate beneficia de premiu din motive independente de Organizator, acesta va fi invalidat iar premiul va fi acordat urmatoarei rezerve).
4.5. Castigatorul va fi anuntat de catre Let’s Go Travel prin mesaj privat pe Instagram despre castigarea premiului, in termen de 2 zile lucratoare de la data tragerii la sorti prin care acesta a fost desemnat castigator.
4.6. Acceptarea premiului trebuie comunicata organizatorului de catre castigatorul anuntat in termen de 1 zi lucratoare de la momentul anuntarii sale. In caz contrar sau in cazul in care castigatorul desemnat nu poate fi contactat, premiul va fi invalidat si se va acorda urmatoarei rezerve.
4.6. Premiul va fi inmanat catre persoana castigatoare prin intermediul unui mesaj privat pe Instagram numai dupa ce castigatorul a fost informat in prealabil si isi da acordul sa primeasca premiul.  La ridicarea premiului castigatorul va completa un Proces Verbal de predare – primire pus la dispozitie de catre agentie.
4.7. Castigatorul nu poate solicita inlocuirea premiului cu valoarea sa in bani sau cu un alt tip de premiu.
4.8.Organizatorul este exonerat de orice raspundere in ipoteza in care Castigatorul va nominaliza/eticheta in cadrul comentariului de la art. 4.1. o anumita persoana, dar va utiliza premiul  indicat la Capitolul 5 impreuna cu alta persoana decat cea mentionata. Intreaga responsabilitate revine in acest caz Castigatorului.

5. PREMIILE CAMPANIEI  

5.1. Campania presupune acordarea urmatorului premiu:
O vacanta pentru tine din partea noastra în Egipt (Avion + Transfer + Hotel 5* All Inclusive + Asigurare) la hotelul Titanic Royal 5* in luna mai 2021.
Sau
50% discount pentru un sejur de 2 adulti în Egipt (Avion + Transfer + Hotel 5* All Inclusive + Asigurare) la hotelul Titanic Royal 5* in luna mai 2021.
Pachetul include:

 • Cazare si masa conform ofertei
 • Bilet de avion
 • Taxa de aeroport
 • Bagaj de cala si bagaj de mana
 • Transfer aeroport-hotel-aeroport
 • Asistenta turistica in limba romana
 • Asigurari storno + medicale de calatorie (acopera si cazurile Covid-19)

Toate detaliile despre pachetul inculs vor fi stabilite de catre Castigatorul premiului impreuna cu agentia Let’s Go Travel

6. TAXE SI IMPOZITE 

6.1. Organizatorul va retine la sursa impozitul datorat pentru veniturile din premii, potrivit dispozitiilor articolului 110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

7. PROTECTIA IN CAZUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

7.1. DATE PRIVIND OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal ale participantilor  vor fi prelucrate de catre
Travel & Insurance LGT SRL (cu datele de contact detaliate la art. 1.1), in calitate de organizator al campaniei
7.2. Scopul prelucrarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator, in vederea:

 • organizarii si desfasurarii Campaniei;
 • desemnarii si validarii castigatorilor;
 • atribuirii/inmanarii premiilor
 • indeplinirii obligatiilor din domeniul fiscal si contabil ale operatorului

Va rugam sa aveti in vedere ca datele cu caracter personal ale castigatorului, in calitate de client Let’s Go Travel se va realiza in conformitate cu prevederile notei de informare generale privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal apartinand clientilor Let’s Go Travel, pe care o puteti regasi pe website-ul agentiei https://lgt.ro/privacy-policy/, in cadrul Politicii de confidentialitate Let’s Go Travel sau la cerere in agentie. Aceasta prelucrare nu face obiectul prezentului regulament de campanie.

7.3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate pentru desfasurarea Campaniei
Pentru înscrierea si derularea campaniei, inclusiv pentru contactarea participantilor in legatura cu prezenta campanie, Operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:  

 • Instagram user ID, nume, prenume, opinii exprimate in cadrul comentariilor postate in pagina de social media in cadrul campaniei.
 • in cazul castigatorului va fi necesara si prelucrarea codului numeric personal*

7.4. Temeiul legal al prelucrarii
Temeiul legal al prelucrării acestor date cu caracter personal este consimtamantul persoanelor vizate colectat in conformitate cu art. 4.1 din prezentul Regulament Oficial.
*Codul numeric personal al castigatorului se prelucreaza pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale operatorului, conform obligatiilor legale la care este supus acesta.
7.5. Destinatarii datelor cu caracter personal
Pentru extragerea castigatorului se utilizeaza aplicatia simpliers.com. Regasiti detalii despre politica de confidentialitate aici https://simpliers.com/en/privacy-policy-and-rules
Codul numeric al castigatorului, impreuna cu numele si prenumele acestuia si cu detaliile legate de valoarea premiului castigat se transmit autoritatilor competente, potrivit prevederilor Codului fiscal.
7.6. Drepturile participantilor fata de prelucrarea datelor cu caracter personal  
Organizatorul garanteaza participantilor exercitarea drepturilor prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR)
7.6. Perioada de stocare
Datele cu caracter personal ale Participantilor vor ramane stocate in pagina de Instagram a agentiei Let’s Go Travel in cadrul comentariilor participantilor care le-au postat. In conformitate cu termenii si conditiile Instagram, persoanele care au postat aceste comentarii pot sa procedeze la stergerea acestora.
Datele castigatorului care sunt prelucrate se pastreaza conform prevederilor legale aplicabile in domeniul financiar contabil, timp de cel mult 10 ani (zece) de la sfarsitul exercitiului financiar in care au fost emise documentele financiar contabile care le contin. 

8. INCETAREA CAMPANIEI 

Prezenta Campanie va putea inceta inainte de termenul prevazut in regulament si in cazul producerii unui eveniment de forta majora de natura a face imposibila desfasurarea Campaniei sau daca Organizatorul decide acest fapt, comunicand public respectiva modificare a Regulamentului. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca au fost incalcate conditiile prevazute in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat. 

9. LITIGII  

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.  

10. DISPOZITII FINALE 

Prezenta campanie nu se cumuleaza cu alte campanii ale organizatorului aflate in derulare, indiferent de obiectul sau beneficiile acestora, participantii avand dreptul de a beneficia de o singura campanie, la libera alegere a participantilor.
Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea participantilor de a respecta prevederile prezentului Regulament.